© MINDFLOW PL
MINDFLOW

O MINDFLOW

Czym jest metoda MINDFLOW ?

Życie to wymiana energii, więc nieświadomie cały czas ją pobieramy i używamy. Energia w ciele przepływa kanałami zwanymi „Nadi“. Czym większy przepływ, tym więcej ma się energii do dyspozycji. Przez specjalne ćwiczenia, można powiększyć przepływ energii w ciele. Dzięki temu, osoba szybciej potrafi zregenerować ubytek energii, straconej w wyniku wykonywania różnych działań lub kontaktów z innymi ludźmi. System MINDFLOW uczy jak zwiększać przepływ w kanałach „Nadi”. Ludzie różnią się poziomem energii, którą dysponują. Osoby, które mają jej za mało, za wszelką cenę dążą do tego, by ją sobie zwiększyć. Dlatego prowokują konflikty i kłótnie z tymi osobami, które energii mają więcej. Konflikty z osobami, które mają mniej energii nie opłacałyby się, ponieważ atak to też wydatek energii a korzyść może być nieopłacalna. Energia nie ma ani pozytywnego ani negatywnego bieguna. Jest po prostu energią, z której można skorzystać. Dlatego energia z kłótni czy konfliktu jest również do wykorzystania, jeżeli się to potrafi. Większość ludzi używa energii w połączeniu z intencją. Dlatego odczuwamy efekt tego działania jako dobro albo zło. Nie jest to jednak „winą” energii, tylko działania intencji człowieka. Jeżeli przepływ energii w ciele jest zbyt słaby, to może wskazywać na istnienie blokad energetycznych. W blokadach jest uwięzione bardzo dużo energii, ponieważ żeby zbudować tamę trzeba użyć wielu środków. To samo dzieje się z energią tworzącą blokady, trzeba jej bardzo dużo, żeby blokada mogła powstać. Jednak istnieją sposoby na uwolnienie energii z blokad. Osoba, która używając techniki MINDFLOW, potrafi uwolnić energię, rozpuszczając blokady, nie tylko pomaga usunąć blokadę, ale również rozdysponować uwolnioną energię. Dzięki temu, przywraca się normalny przepływ osobie już bez blokady i może ona uzupełnić swój niedobór. W efekcie zmienia się jej samopoczucie fizyczne i psychiczne i żyje jej się lepiej. Blokady mogą powodować złe samopoczucie fizyczne i/lub psychiczne, większą konfliktowość lub niemożność skutecznego poradzenia sobie z najróżniejszymi problemami życiowymi. Dlatego znajomość techniki, jaką jest MINDFLOW jest taka wartościowa. W życiu każdego z nas jest obecny stres. Jeżeli mamy różne cele i staramy się je osiągać, stan podwyższonej mobilizacji, który występuje w sytuacji stresu, jest bardzo przydatny, chociaż energetycznie kosztowny. Gdy natrafiamy na przeszkody, które trudno przekroczyć, albo osiągnięcie celu wydłuża się z powodów od nas niezależnych doświadczamy frustracji. Frustracja to uczucie bardzo nieprzyjemne, dlatego zwykle zwiększamy działania, żeby się jej pozbyć i jesteśmy bardziej nerwowi i energetyczni. Tak dzieje się bardzo często w związkach. Partnerzy próbują wpływać na siebie, żeby zaspokoić potrzeby, zabierają sobie nawzajem energię kłócąc się i atakując. Tracą przy tym energię i tworzą blokady. Również w sytuacji konkurencji, czy to w pracy zawodowej czy w igrzyskach sportowych, jest bardzo dużo emocjonalnej energii, bo powstaje ona zawsze tam, gdzie są wielkie emocje . Tę energię można, jeżeli zna się technikę MINDFLOW, spożytkować dla siebie i równocześnie pomóc innym z niej skorzystać.  Kiedy wszystko w życiu układa się jakby samo i bez większych przeszkód to jest stan, do którego większość z nas dąży, stan FLOW. Bezwysiłkowa transformacja naszego życia to coś, co jest atrakcyjne i wspaniałe. Czy potrafimy żyć będąc w przepływie, w harmonii i w wolności? Raczej nam się to przydarza niż umiemy taki stan utrzymać. Jest jednak system, powstały z części tajemnej wiedzy starożytnych mistrzów chronionej ponad 5 tyś lat i dopiero w obecnym czasie stopniowo udostępnianej. Tym systemem jest właśnie MINDFLOW a jego propagatorami Tom Mögele i Sebastian Glania. Technika ta pomaga żyć w przepływie, bez niepotrzebnego działania i wymuszania. Czym jest niedziałanie i nienaciskanie? Wolnością, harmonią ze światem, przepływem, życiem.