© MINDFLOW PL
MINDFLOW
Burkhard Christian Ludwig Alexander Heim był niemieckim fizykiem. W nieudanym eksperymencie doznał poważnych obrażeń ciała, które uczyniły go niepełnosprawnym. Jego głównym dziełem była próba ujednolicenia teorii pola, której celem jest pogodzenie fizyki kwantowej z teorią względności. Heim nie opublikował rygorystycznego opracowania swojej teorii. Prawie nie było to omawiane w literaturze fizycznej. (Źródło: Wikipedia)

Burkhard Heim

Genialny, nowy Einstein? Niemiecki Steven Hawking ?

Burkhard Heim oparcował Dwunastowymiarową teorię kwantową. Światopogląd opracowany przez niego jest bardzo trudny do zrozumienia, nawet dla fizyków. Dlatego jego prace są ledwie czytane czy rozumiane. Burkhard Heim  przedstawia w swoim światopoglądzie nową formułę dla masy, która dotyczy wszystkich cząstek elementarnych i która tłumaczy właściwości tych cząstek poprzez geometryczne i dynamiczne struktury. Teoria od początku poprawnie przewiduje masy wszystkich znanych cząsteczek elementarnych. Dotyczy to również wszystkich ludzi na świecie i ich osobistych losów. Burhard Heim nie był rozumiany przez wszystkich. Byli tacy, którzy twierdzili, że jest wariatem, ale inni, którzy zrozumieli jego prace, uważają go za geniusza, a nawet nowego Einsteina. W 1981r jego teoria została przestudiowana przez fizyków w „Deutsches Elektronen-Synchrotron“ (DESY) (www.desy.de) dzięki użyciu programów komputerowych i dała przekonujące rezultaty. Burkhard Heim nigdy nie opublikował swojej dwunastowymiarowej teorii kwantowej. W wieku 19 lat Burkhard Heim współpracował z Wernerem Heisenbergiem. Po ciężkim wypadku, prawie oślepł i ogłuchł. Wtedy uzyskał absolutną pamięć. W 1949 roku rozpoczął studia fizyki teoretycznej i uzyskał dyplom w 1954 roku. Następnie był członkiem grupy Carla Friedricha Freiherra von Weizsäckera w Instytucie Astrofizyki im. Maxa Plancka w Getyndze (Göttingen). Tam zajmował się eksplozjami supernowych. W latach 50-tych zyskał międzynarodową sławę. Burkhard Heim zasłynął z nowej koncepcji napędu do podróży kosmicznych za pomocą ciężkich pól. Opracował fenomenologiczne wyjaśnienie grawitacji i korelacji z polami elektromagnetycznymi. (Źródło: Illobrand von Ludwiger „Das neue Weltbild Physikers Burkhard Heims“)

Burkhard Heim

1925-2001

Dwunastowymiarowa teoria kwantowa (za Burkhardem Heimem)
------------- G4